Przejdź do treści

Artykuły

KSTiT: Jakość usług telekomunikacyjnych coraz ważniejsza

KSTiT: Jakość usług telekomunikacyjnych coraz ważniejsza

Regulatorzy rynków telekomunikacyjnych w Europie coraz większą wagę przywiązują do monitorowania jakości usług świadczonych przez operatorów. W Polsce niebawem ruszą pomiary w sieciach  mobilnych a UKE przygotowuje narzędzie pomiarowo-kontrolne do oceny parametrów jakości sieci szerokopasmowych budowanych ze wsparciem  funduszy unijnych.

czytaj: KSTiT: Jakość usług telekomunikacyjnych coraz ważniejsza

1tjf / Photogenica

Przewodnik po jakości usług telekomunikacyjnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczyna publikowanie cyklu artykułów mających na celu przybliżenie potencjalnym i aktualnym klientom usług telekomunikacyjnych tematyki jakości usług, a w szczególności przejrzystości informacji związanej z usługa dostępu do Internetu.

czytaj: Przewodnik po jakości usług telekomunikacyjnych

Dusit Panyakhom / Photogenica

Brytyjskie spojrzenie na jakość usług dostępu do Internetu

W poprzednim artykule przyjrzeliśmy się działaniom regulatora niemieckiego w kwestii jakości usług dostępu do Internetu, ich pomiarów i działaniom w celu poprawy przejrzystości ofert. Dziś skoncentrujemy naszą uwagę na Wyspach Brytyjskich i przyjrzymy się działaniom podejmowanym przez Ofcom.

czytaj: Brytyjskie spojrzenie na jakość usług dostępu do Internetu

 Le Moal Olivier / Photogenica

Jakość usługi dostępu do Internetu– podejście niemieckie – szanse i dylematy

Badania jakości usługi dostępu do Internetu i promowanie przejrzystości ofert na rynku telekomunikacyjnym w Niemczech.

czytaj: Jakość usługi dostępu do Internetu– podejście niemieckie – szanse i dylematy

Otwarte narzędzia do pomiaru usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Otwarte narzędzia do pomiaru usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Problematyka szerokopasmowego dostępu do Internetu, a w szczególności aspekt jakości świadczonych przez dostawców usług oraz porównywalności prezentowanych ofert jest szczególnie aktualna ze względu na  uregulowania prawne w zakresie otwartości Internetu i neutralności sieci, podejmowane zarówno na forum Unii Europejskiej, jak i na szczeblu krajowym.

czytaj: Otwarte narzędzia do pomiaru usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Przejrzystość informacji dla Konsumentów usług telekomunikacyjnych i jakość tych usług

Przejrzystość informacji dla Konsumentów usług telekomunikacyjnych i jakość tych usług

Wraz z publikacją nowych ram regulacyjnych:dyrektyw: 2009/140/WE (Dz. Urz. UE L.337/37) i 2009/136/WE (Dz. Urz. UE L 337/11) w zakresie przejrzystości informacji dla Konsumentów usług telekomunikacyjnych i jakości tych usług w 2010 Komisja Europejska podjęła szereg inicjatyw tj.:

czytaj: Przejrzystość informacji dla Konsumentów usług telekomunikacyjnych i jakość tych usług

Porównanie wyników pomiarów prędkości transmisji danych

Porównanie wyników pomiarów prędkości transmisji danych

Porównanie wyników pomiarów predkosci transmisji danych dwiema metodami: aplikacją http://noc.gts.pl oraz sondą pomiarową 4916/LS Systemu  UKE nGenius.

czytaj: Porównanie wyników pomiarów prędkości transmisji danych

Wskaźniki jakości usługi dostępu do Internetu

Wskaźniki jakości usługi dostępu do Internetu

W załączonych artykułach i prezentacjach wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach: BCFIC 2012 w Wilnie i WMCNT 2012 w Petersburgu, przy współudziale Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu we Flensburgu (Niemcy) autorzy przedstawili zmierzone obiektywnie wskaźniki jakości usługi dostępu do Internetu w sieciach stacjonarnych oraz w sieciach mobilnych (przy użyciu narzędzia M-Lab). 

czytaj: Wskaźniki jakości usługi dostępu do Internetu

Wpływ strumienia transportowego w sieci IP na jakość usługi IPTV

Wpływ strumienia transportowego w sieci IP na jakość usługi IPTV

Paulsen, S., Uhl, T., Nowicki, K.: „MPEG-4/AVC versus MPEG-2 in IPTV“. Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Application SIGMAP 2012, Rome/Italy, 24-27 July, 2012, pp. 27-30

czytaj: Wpływ strumienia transportowego w sieci IP na jakość usługi IPTV

Parametryczny model do oceny jakości strumienia video w usłudze VToIP

Parametryczny model do oceny jakości strumienia video w usłudze VToIP

Paulsen, S., Uhl, T.: “The New, Parametrised VS Model for Determining the Quality
of Video Streams in the Video-telephony Service”. Proceedings of the XXVII Conference KSTiT´12, (“Przegląd Telekomunikacyjny” (ISBN 1230-3496), no. 8-9/2012, pp. 1155-1166), Warsaw/Poland, 12-14 September, 2012

czytaj: Parametryczny model do oceny jakości strumienia video w usłudze VToIP

przeczytaj_tresc_ponownie