Porównanie wyników pomiarów prędkości transmisji danych

Porównanie wyników pomiarów prędkości transmisji danych

Porównanie wyników pomiarów predkosci transmisji danych dwiema metodami: aplikacją http://noc.gts.pl oraz sondą pomiarową 4916/LS Systemu UKE nGenius.


Pomiarów dokonano dla wyselekcjonowanych strumieni danych związanych z transmisją do użytkowników plików testowych o objętosci 500 MB. Przedstawiona została analiza przyczyn otrzymanych różnic wyników pomiarów.

Załączniki