Wpływ strumienia transportowego w sieci IP na jakość usługi IPTV

Wpływ strumienia transportowego w sieci IP na jakość usługi IPTV

Paulsen, S., Uhl, T., Nowicki, K.: „MPEG-4/AVC versus MPEG-2 in IPTV“. Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Application SIGMAP 2012, Rome/Italy, 24-27 July, 2012, pp. 27-30


Praca przedstawia wpływ strumienia transportowego w sieci IP na jakość usługi IPTV. Jako kryterium oceny jakości został przyjęty parametr PEVQ (Perceptual Evaluation of Video Quality) spełniający wymogi zalecenia ITU-T J.247. Badania przeprowadzono dla typowych kodeków stosowanych w usłudze IPTV, tzn. MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) i MPEG-4/AVC (ITU-T H.264). Praca zawiera wiele praktycznych wskazówek do implementacji usługi IPTV w sieciach IP.

Załączniki