Wskaźniki jakości usługi dostępu do Internetu

Wskaźniki jakości usługi dostępu do Internetu

W załączonych artykułach i prezentacjach wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach: BCFIC 2012 w Wilnie i WMCNT 2012 w Petersburgu, przy współudziale Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu we Flensburgu (Niemcy) autorzy przedstawili zmierzone obiektywnie wskaźniki jakości usługi dostępu do Internetu w sieciach stacjonarnych oraz w sieciach mobilnych (przy użyciu narzędzia M-Lab).


Załączniki