Przejdź do treści

Przejrzystość informacji dla Konsumentów usług telekomunikacyjnych i jakość tych usług

Data: 2012-10-25 16:22:39
Przejrzystość informacji dla Konsumentów usług telekomunikacyjnych i jakość tych usług

Wraz z publikacją nowych ram regulacyjnych:dyrektyw: 2009/140/WE (Dz. Urz. UE L.337/37) i 2009/136/WE (Dz. Urz. UE L 337/11) w zakresie przejrzystości informacji dla Konsumentów usług telekomunikacyjnych i jakości tych usług w 2010 Komisja Europejska podjęła szereg inicjatyw tj.:

-  publiczne konsultacje w sprawie Neutralnosci Sieci i Otwartego Internetu, w tym kwestie jakosci usług łacznosci elektronicznej (QoS);

-  przetarg na badanie jakosci usług szerokopasmowych w krajach Unii Europejskiej w okresie 2011- 2013;

- powołanie miedzynarodowych grup roboczych: ERG BEREC (Body of European Regulatory Electronic Communications) i ECC PT TRIS (CEPT). 

Bieżące efekty prac obu grup roboczych przedstawiono na tegorocznym Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki w Warszawie w sesji panelowej dotyczacej jakości usług.

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie