Pierwsze formalne spotkanie Zespołu Roboczego

Pierwsze formalne spotkanie Zespołu Roboczego

W związku z podpisanym dnia 26 października 2012 r. przez Prezesa UKE oraz pozostałych sygnatariuszy Memorandum o jakości informujemy, że pierwsze formalne spotkanie Zespołu Roboczego odbędzie sie dnia 26 listopada 2012 r.


Głównymi tematami spotkania będą: przyjęcie Regulaminu Pracy Zespołu Roboczego, powołanie Grup Roboczych i ich przewodniczących oraz przedstawienie harmonogramu pracy na 2013 rok.

Załączniki