Ramy regulacyjne w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych

Ramy regulacyjne w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych

W dniach 25-27 marca 2013 r. na 7 Konferencji ITG w Berlinie została opublikowana i przedstawiona prezentacja, których autorami są M. Jolanta Podolska (UKE) i Tadeus Uhl (Flensburg University of Applied Sciences) na temat m.in. stanu wdrożenia pakietu dyrektyw 2009/140/EC i 2009/136/EC w Niemczech i w Polsce na tle innych krajów europejskich.


Na podkreślenie zasługuje fakt, że podczas prezentacji szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła inicjatywa Prezesa Polskiego Regulatora UKE dotycząca Memorandum o jakości zmierzająca do wspólnego wypracowania z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi wymiernych wskaźników jakości, metod ich pozyskiwania oraz trybu i formy publikowania informacji o jakości dla realizacji celu dostępu użytkowników końcowych do wyczerpujących, porównywalnych, wiarygodnych i przyjaznych informacji o dostępności i jakości faktycznie świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Załączniki