UKE przeprowadzi dialog techniczny na system monitorownia parametrów usług szerokopasmowych

UKE przeprowadzi dialog techniczny na system monitorownia parametrów usług szerokopasmowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, budowie, testach i instalacji systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych


W założenia daialogu technicznego przewidywana jest konfiguracja serwera centralnego systemu i zaproszonych serwerów testowych w sieciach uczestniczących w badaniu ISP oraz u dostawców treści internetowych. Serwer centralny będzie udostępniał aplikację pomiarową, którą wywoływać będą użytkownicy sieci dostępu do internetu. Badaniu będzie podlegać prędkości tranismisji pliku testowego w górę i w dół sieci, opóźnienie, stopa opóźnienia pakietów, współczynnik utraty pakietów i stopa błędów transmisji danych.

Zaniteresswoania mogą skladać wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym do dnia 22 marca 2013 r., godz. 16.00.

Źródło:UKE