UKE wydłuża o tydzień przetarg na system monitorowania jakości Internetu

UKE wydłuża o tydzień przetarg na system monitorowania jakości Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedłużył o tydzień przetarg nieograniczony na "Budowę i utrzymanie systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych”.


Nowy termin składania ofert to 9 sierpnia 2013 r. (do godz. 14.00). Pierwotnie przetarg miał się skończyć dzisiaj, tj. 2 sierpnia.

Zmiana terminu nastąpiła na skutek interwencji jednego z potencjalnych wykonawców, według którego zakres merytoryczny zamówienia wymaga dłuższej analizy i czasu przygotowania oferty niż siedem dni. Wnioskował on wydłużenie przetargu o dwa tygodnie. UKE uznał, że wydłużenie terminu aż od dwa tygodnia nie ma uzasadnienia, ale zdecydował się przedłużyć go o tydzień.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i wdrożenie systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych oraz jego utrzymanie i serwis gwarancyjny. Jednym z istotnych wymagań jest, że Systemem Monitorowania Jakości Internetu musi współpracować z systemem Polska Szerokopasmowa w zakresie udostępniania aplikacji pomiarowej poprzez portal Polska Szerokopasmowa oraz wizualizacji w portalu raportów i wyników pomiaru, w tym w szczególności z systemem wizualizacji map cyfrowych.

Źródło: UKE