Przejdź do treści

Notatka na temat sprawy Memorandum o jakości

Data: 2012-10-05 10:17:01

W maju br. z inicjatywy Prezesa UKE rozpoczęto rozmowy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi na temat zasad ochrony konsumentów i zapewnienia im praw w zakresie przejrzystości umów i jakości usług.

Zasady takiej współpracy ujęto w Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym

Celem Memorandum jest długofalowa współpraca Regulatora z zainteresowanymi podmiotami działającymi na rynku usług telekomunikacyjnych, mająca na celu wypracowanie wymagań, co do zapewnienia klientom przejrzystej informacji o jakości i dostępności świadczonych usług telekomunikacyjnych oraz ramowych wskaźników określających referencyjny poziom jakości tych usług.

Opracowany projekt Memorandum (w załączeniu) Prezes UKE poddał szerokim konsultacjom środowiskowym.

Działania Prezesa UKE wychodzą tu naprzeciw wymaganiom ramowym Unii Europejskiej o ochronie konsumentów i zapewnieniu praw użytkowników usług telekomunikacyjnych, określonych w postanowieniach dyrektyw UE dotyczących rynku telekomunikacyjnego.

Przedmiotem prac w ramach Memorandum będzie wspólne ustalenie przez Prezesa UKE        i pozostałych sygnatariuszy:

  • wykazu i definicji, wskaźników jakości usług, które będą publikowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  • metodologii dokonywania obiektywnego pomiaru wskaźników jakości;
  • trybu oraz formy informowania o wskaźnikach jakości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych (m.in. w ofertach, umowach, czy w inny dostępny powszechnie sposób).

 

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie