Przejdź do treści

Porozumienie na rzecz poprawy jakości usług telekomunikacyjnych

Data: 2012-10-26 12:48:00
Porozumienie na rzecz poprawy jakości usług telekomunikacyjnych

26 października z inicjatywy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj podpisano Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym. Porozumienie oprócz Prezes UKE podpisali przedsiębiorcy działający na rynku telekomunikacyjnym, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych oraz instytucji naukowych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i pozostali Sygnatariusze Memorandum zamierzają wspólnie osiągnąć cele wyznaczone krajom członkowskim przez Komisję Europejską. Zadania wskazane przez Komisję to m.in.: zapewnienie czytelnych i przejrzystych warunków umów, publikowanie porównywalnych informacji o wskaźnikach dostępności i jakości świadczonych usług, jak również wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących jakości usług (Quality of Service – QoS).

- Zagwarantowanie konsumentom jak najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych oraz rzetelnej informacji na temat parametrów tych usług traktuję jako jedno z najważniejszych zadań Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uważam, że polskie rozwiązanie w tym zakresie, polegające na zainicjowanej przez nas współregulacji rynku, ma wiele zalet, które w najbliższym czasie przyniosą wiele korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla sygnatariuszy Memorandum - podkreśliła Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 Sygnatariusze Memorandum

Podczas konferencji w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisy pod tekstem Memorandum o jakości usług złożyli: Prezes UKE, przedsiębiorcy działający na rynku telekomunikacyjnym: Exatel S.A., INEA S.A., Interkam s.c., Netia S.A., Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., PSTD Sp. z o.o., Systemics PAB Sp. z o.o., Telefonia Dialog Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., TK Telekom Sp. z o.o. i UPC Polska Sp. z o.o., oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, a także Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Łączności, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

- Bardzo mnie cieszy tak duże zainteresowanie zarówno po stronie środowisk naukowych, jak i operatorów, przedstawicieli stowarzyszeń i izb branżowych. Wszyscy Państwo bardzo aktywnie uczestniczyli w procesie konsultacji projektu naszego porozumienia, za co serdecznie dziękuję - powiedziała Prezes UKE Magdalena Gaj.

 Zakres wspólnych działań

Przystępując do Memorandum o jakości usług Sygnatariusze zdecydowali się na prowadzenie wspólnych działań mających na celu:

  • podnoszenie poziomu jakości usług telekomunikacyjnych;
  • udostępnienie użytkownikom publicznych sieci telekomunikacyjnych wiarygodnych, rzetelnych, porównywalnych, aktualnych oraz w pełni zrozumiałych dla każdego konsumenta informacji o jakości usług telekomunikacyjnych;
  • zwiększenie poziomu świadomości użytkowników w zakresie technicznych możliwości oraz ograniczeń w realizacji usług telekomunikacyjnych;
  • zunifikowanie wymagań dotyczących jakości usług oraz zapewnienie jasnych i zrozumiałych reguł działania na rynku telekomunikacyjnych;
  • zapewnienie przejrzystej i transparentnej informacji o warunkach świadczenia usług;
  • poprawę świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących regulaminów, cenników i wymogów dot. jakości usług telekomunikacyjnych;
  • tworzenie przez Inicjatora – Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjaznego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych środowiska regulacyjnego promującego możliwość współregulacji rynku usług telekomunikacyjnych.

 

Wskaźniki jakości usług

Kolejnym etapem współpracy będzie powołanie Zespołu Roboczego złożonego z przedstawicieli Sygnatariuszy Memorandum, którego zadaniem będzie wytypowanie listy wskaźników jakości usług oraz uzgodnionych wspólnie metodyk ich pomiaru i obliczania, tak aby konsumenci zyskali dostęp do pełnej i porównywalnej informacji na temat jakości usług telekomunikacyjnych.

Lista proponowanych wskaźników jakości usług wstępnie obejmuje m.in.: czas oczekiwania na przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej, czas oczekiwania na połączenie z infolinią operatora, czas usunięcia uszkodzenia lub awarii, wskaźnik reklamacji poprawności faktur oraz uzupełnień kwot uiszczonych w formie przepłaconej.

Wskaźniki dla telefonii uzupełniają: stopa nieskutecznych wywołań oraz czas zestawienia połączeń. Ponadto w zakresie usług internetowych zaproponowano następujące parametry: stopa błędów transmisji danych, prędkość transmisji danych osiągnięta w obu kierunkach oraz opóźnienie transmisji (czas transmisji w jedna stronę). 

Memorandum to inicjatywa otwarta dla wszystkich

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym to inicjatywa o charakterze otwartym. Urząd Komunikacji Elektronicznej zachęca do włączenia się w podejmowane działania wszystkich, którym zależy na podnoszeniu jakości usług dostępnych na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Galeria zdjęć z podpisania Memorandum

 

 

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

jakość usług, operatorzy, UKE, Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie