Przejdź do treści

Spotkanie Zespołu Roboczego

Data: 2012-11-27 08:40:26
Spotkanie Zespołu Roboczego

Spotkanie Zespołu Roboczego do realizacji zadań Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym.

 

Dnia 26 listopada 2012 r. w UKE odbyło się pierwsze formalne spotkanie Zespołu Roboczego ustanowionego w wyniku podpisania przez UKE, jako Inicjatora oraz Sygnatariuszy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym.
Spotkanie w głównej mierze dotyczyło omówieniu projektu Regulaminu Prac Zespołu Roboczego oraz uwag zgłoszonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz przedstawicieli środowisk naukowych.
Przedstawiono także organizację pracy w Zespole Roboczym przy pomocy portalu iq.polskaszerokopasmowa.pl, z dedykowanym repozytorium dokumentów i forum dyskusyjnym.
W trakcie spotkania wstępnie omówiono zasady prac w Zespole Roboczym oraz w Grupach Roboczych Zespołu.
Uzgodniono, że UKE zaproponuje nową, skonsolidowaną wersję projektu Regulaminu, w której zostaną przedstawione zebrane uwagi od wszystkim zainteresowanych stron oraz propozycje UKE wraz z komentarzami.
Na spotkaniu w dniu 5 grudnia br. planowane jest głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Zespołu Roboczego i tym samym rozpoczęcie właściwych prac Zespołu.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie